Musikquiz och kebabkväll

Lovaktiviteter

För dig som går på högstadiet eller är max 17 år.
Fritidsgården Tjena, tel. 010-353 76 37

Datum och tid

23 feb

20:00 - 22:00