Kaminer, eldstäder

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera en eldstad. Däremot måste du anmäla till miljö- och byggnadsnämnden om du ska:

  • nyinstallera en eldstad och rökkanal
  • nyinstallera en eldstad i befintlig rökkanal
  • byta eldstad till exempel från kakelugn till täljstenskamin och vice versa
  • installera en kassett
  • byta bränsle i panna

Om anmälan

Du anmäler att du ska installera en eldstad eller rökkanal till miljö- och byggförvaltningen.

Bygganmälan om eldstad/rökkanal

För att anmälan ska vara komplett behöver du bifoga

  • Produktblad/prestandadeklaration där det framgår verkningsgrad samt grad av kolmonoxidutsläpp.
  • Planritningar där du markerar var eldstaden placeras. Det behövs inte ifall en befintlig eldstad är placerad på samma ställe idag och byts ut.
  • Fasadritning om du installerar ny rökkanal.

När anmälan är komplett kommer du att få ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Då får du installera eldstaden.

När eldstaden sedan är installerad och besiktigad ska du skicka in kontrollplanen (som du får tillsammans med startbeskedet) till miljö- och byggnadsnämnden. Sotaren skickar in en kopia av besiktningsprotokollet direkt till miljö- och byggnadsnämnden.

Därefter kommer du att få ett slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden och då kan du börja använda eldstaden.

Det är viktigt att du inte installerar eller börjar använda din eldstad förrän du fått ett startbesked respektive slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden. Att påbörja en installation av eldstad utan startbesked eller att börja elda i den utan slutbesked kan medföra att du får en sanktionsavgift.

Sidan publicerades 21 juni 2021