Förhandsbesked

Vill du veta om det är möjligt eller inte att bygga på en tomt utan att vänta på bygglovet kan du söka förhandsbesked.

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos miljö- och byggnadsnämnden som prövar om du får bygga på den avsedda platsen.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Du behöver inte ta fram ritningar på det du vill bygga. Syftet är att du som byggherre ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om förhandsbesked

Sidan publicerades 21 juni 2021