Tillkännagivande: Valnämnden 2024-06-12

Protokollet är justerat: 2024-07-01
Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-07-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 juli 2024