Tillkännagivande: Valnämnden 2024-06-08

Protokollet är justerat: 2024-06-08
Sammanträdesdatum: 2024-06-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 10 juni 2024