Tillkännagivande: Valnämnden 2024-03-04

Protokollet är justerat: 2024-03-20
Sammanträdesdatum: 2024-03-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 21 mars 2024