Tillkännagivande: Valnämnden 2023-11-22

Protokollet är justerat: 2023-12-06
Sammanträdesdatum: 2023-11-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 8 december 2023