Tillkännagivande: Valnämnden 2023-06-07

Protokollet är justerat: 2023-06-09
Sammanträdesdatum: 2023-06-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 juni 2023