Tillkännagivande: Valberedningen 2024-05-06

Protokollet är justerat: 2024-05-13
Sammanträdesdatum: 2024-05-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 maj 2024