Tillkännagivande: Valberedningen 2024-01-22

Protokollet är justerat: 2024-01-25
Sammanträdesdatum: 2024-01-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 26 januari 2024