Tillkännagivande: Valberedningen 2023-05-15

Protokollet är justerat: 2023-05-17
Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 203-05-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 19 maj 2023