Tillkännagivande: Valberedningen 2022-12-21

Protokollet är justerat: 2022-12-28
Sammanträdesdatum: 2022-12-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 28 december 2022