Tillkännagivande: Valberedningen 2022-11-14

Protokollet är justerat: 2022-11-17
Sammanträdesdatum: 2022-11-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 18 november 2022