Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2023-06-30

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2023-06-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-07-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-28
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

 

Sidan publicerades 7 juli 2023