Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2023-04-05

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2023-04-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-05-11
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 20 april 2023