Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-12-16

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2022-12-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-25
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 39235 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 4 januari 2023