Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-10-28

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2022-10-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-24
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor,
Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken
https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 3 november 2022