Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-07-01

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2022-07-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-08-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-08-25
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 4 augusti 2022