Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-03-18

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2022-03-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-11
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 28 mars 2022