Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-05-13

Protokollet är justerat: 2024-05-13
Sammanträdesdatum: 2024-05-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-05
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 13 maj 2024