Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-05-06

Protokollet är justerat: 2024-05-08
Sammanträdesdatum: 2024-05-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-31
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 8 maj 2024