Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-04-08

Protokollet är justerat: 2024-04-10
Sammanträdesdatum: 2024-04-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-03
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 10 april 2024