Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-03-04

Protokollet är justerat: 2024-03-06
Sammanträdesdatum: 2024-03-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-29
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 6 mars 2024