Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-02-05

Protokollet är justerat: 2024-02-05
Sammanträdesdatum: 2024-02-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-28
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 5 februari 2024