Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2024-01-15

Protokollet är justerat: 2024-01-17
Sammanträdesdatum: 2024-01-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-09
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 17 januari 2024