Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-11-13

Protokollet är justerat: 2023-11-16
Sammanträdesdatum: 2023-11-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-12-09
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 16 november 2023