Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-10-23

Protokollet är justerat: 2023-10-25
Sammanträdesdatum: 2023-10-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-17
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 25 oktober 2023