Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-10-09

Protokollet är justerat: 2023-10-11
Sammanträdesdatum: 2023-10-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-12
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-03
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 11 oktober 2023