Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-09-11

Protokollet är justerat: 2023-09-12
Sammanträdesdatum: 2023-09-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-10-05
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 september 2023