Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-08-21

Protokollet är justerat: 2023-08-23
Sammanträdesdatum: 2023-08-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-08-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-09-15
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 23 augusti 2023