Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-06-26

Protokollet är justerat: 2023-06-28
Sammanträdesdatum: 2023-06-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-21
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 28 juni 2023