Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-06-19

Protokollet är justerat: 2023-06-19
Sammanträdesdatum: 2023-06-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-12
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 20 juni 2023