Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-06-12

Protokollet är justerat: 2023-06-12
Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-05
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 juni 2023