Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-06-12

Protokollet är justerat: 2023-06-14
Sammanträdesdatum: 2023-06-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-07
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 14 juni 2023