Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-22

Protokollet är justerat: 2023-05-24
Sammanträdesdatum: 2023-05-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-16
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 24 maj 2023