Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-08

Protokollet är justerat: 2023-05-10
Sammanträdesdatum: 2023-05-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-02
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 10 maj 2023