Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-04-03

Protokollet är justerat: 2023-04-03
Sammanträdesdatum: 2023-04-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-04-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-26
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 3 april 2023