Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-16

Protokollet är justerat: 2023-03-16
Sammanträdesdatum: 2023-03-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-08
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 16 mars 2023