Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-06

Protokollet är justerat: 2023-02-06
Sammanträdesdatum: 2023-02-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-01
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 6 februari 2023