Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-23

Protokollet är justerat: 2023-01-26
Sammanträdesdatum: 2023-01-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-18
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 26 januari 2023