Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-16

Protokollet är justerat: 2023-01-18
Sammanträdesdatum: 2023-01-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-10
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 18 januari 2023