Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-06

Protokollet är justerat: 2023-02-08
Sammanträdesdatum: 2023-02-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-03
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 8 februari 2023