Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-12-19

Protokollet är justerat: 2022-12-21
Sammanträdesdatum: 2022-12-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-13
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 21 december 2022