Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-14

Protokollet är justerat: 2022-11-16
Sammanträdesdatum: 2022-11-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-09
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 16 november 2022