Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-10

Protokollet är justerat: 2022-10-12
Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-10-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-04
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 oktober 2022