Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-26

Protokollet är justerat: 2022-09-28
Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-21
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 28 september 2022