Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-05

Protokollet är justerat: 2022-09-05
Sammanträdesdatum: 2022-09-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-28
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 5 september 2022