Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-29

Protokollet är justerat: 2022-08-31
Sammanträdesdatum: 2022-08-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-01
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-23
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 31 augusti 2022