Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-15

Protokollet är justerat: 2022-08-22
Sammanträdesdatum: 2022-08-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-08-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-14
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 23 augusti 2022