Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-13

Protokollet är justerat: 2022-06-15
Sammanträdesdatum: 2022-06-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-08
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 15 juni 2022